Goriška Brda in Kras

Datum je prilagodljiv po želji skupine in terminu.

Goričko

Datum je prilagodljiv po želji skupine in terminu.

Gorenjska

Datum je prilagodljiv po želji skupine in terminu.

Dolenjska

Datum je prilagodljiv po želji skupine in terminu.

Dolenjska in Bela krajina

Datum je prilagodljiv po želji skupine in terminu.

Celovec, Beljak in Planica

Datum je prilagodljiv po želji skupine in terminu.

Biseri Savinjske doline

Datum je prilagodljiv po želji skupine in terminu.

Bela krajina

Datum je prilagodljiv po želji skupine in terminu.