Gorenjska

Datum je prilagodljiv po želji skupine in terminu.

Dolenjska

Datum je prilagodljiv po želji skupine in terminu.

Biseri Savinjske doline

Datum je prilagodljiv po želji skupine in terminu.
Bela Krajina Osnovna šola Brihtna Glava

Bela krajina

Datum je prilagodljiv po želji skupine in terminu.